Çalışma Alanlarımız

Birleşme ve Devralmalar 11/5/2021


Birleşme ve Devralmalar


Birleşme ve devralmalarda işlemin her iki tarafına (alıcı ve satıcı) hukuki inceleme (due dilligence), ilgili dokumanların oluşturulması, bunların müzakeresi, gerekli izinlerin alınması, kapanış ve kapanış sonrası işlemlerin yapılması dahil her tür hukuki hizmeti sağlamaktayız.

Birleşme ve devralmalar birçok hukuki ve ticari konuyu ilgilendirmesi bakımından bu işlemlere ilişkin tecrübe gerektirmektedir. Birleşme ve devralmalarda işlemin büyüklüğü ve mahiyetine göre müvekkilin talep ettiği kapsamda inceleme raporları(due dilligence) hazırlamaktayız. İşin mahiyeti gereği inceleme raporunun hazırlanmasına gerek olmayan hallerde , kritik noktaları içerecek şekilde raporlar (red flag) da hazırlamaktayız. Ancak inceleme raporunun kapsamı ne olursa olsun hedef şirketi her açıdan (kurumsal yapı, mevzuata ilişkin hususlar, davalar, fikri ve sınai haklar, iş hukuku, çevre, taşınmazlar vs.) incelemekteyiz.

Birleşme ve devralmalar alanında tecrübe sahibi olduğumuz konulardan bazıları şunlardır:

- Bölünmeler
- Hissedarlar sözleşmeleri
- Hisse alım sözleşmeleri
- İlgili idari makamlardan gerekli izinlerin alınması da dahil olmak üzere kapanış ve kapanış sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi
- Kapanış öncesinde tamamlanması gereken işlemlerin gerçekleştirilmesi
- Malvarlığı devri, iş ve hisse devri
- Müvekkilin İhtiyacına uygun olarak hukuki inceleme (due dilligence) veya durum tespit (fact finding) raporlarının hazırlanması
- Ortak girişim anlaşmaları
- Yediemin ve rehin sözleşmeleri