Çalışma Alanlarımız

Çevre Hukuku 11/5/2021


Çevre Hukuku


Çevre hukukuna ilişkin olarak müvekkillerimize kamu sağlığı, çevresel izinler, endüstriyel faaliyetler, doğal kaynaklar ve arazi kullanımı konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Ülkemizde çevre hukukuna ilişkin konuların düzenlendiği kanun ve yönetmeliklerin sayısı oldukça fazla olup, bu mevzuat son derece karmaşıktır. Projelerin çevresel etki değerlendirmelerinden su kalitesi kontrolüne, atık yönetiminden gürültü ve ses kontrollerine kadar birçok konuda mevzuatla uyumlu olduğunun kontrol edilmesi yatırımcılar açısından önem arz etmektedir.

Yatırımcıların ve proje sahiplerinin yatırım yaparken tüm mevzuatı bir arada değerlendirmesi ve bunlara uyum sağlaması her zaman kolay olmamaktadır. Biz bu noktada devreye girerek müvekkillerimizin projelerini en güvenli şekilde minimum risk ile yürütebilmeleri için çevre hukukuna dair mevzuata ilişkin gereklilikler konusunda müvekkillerimizi yönlendirmekteyiz.