Çalışma Alanlarımız

Ceza Hukuku ve Beyaz Yaka Suçları 11/5/2021


Ceza Hukuku ve Beyaz Yaka Suçları


Ceza davalarını takip etmenin yanında kurumsal olarak faaliyet gösteren müvekkillerimize beyaz yaka suçları, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik ve evrakta sahtecilik vb. suçlara ilişkin ceza hukuku konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız. 

Bu kapsamda özellikle beyaz yaka suçlarına ilişkin muhtemel ihlalleri önlemek amacı ile şirket içi hukuka uyumluluk (compliance) programlarının ve yönergelerin hazırlanması, uygulanması, bunlarla ilgili eğitimler verilmesi konusunda hukuki destek sağlamaktayız. Bunun yanında Müvekkillerimizden gelen talep doğrultusunda beyaz yaka suçlarıyla ilgili gerek vaki gerekse muhtemel ihlaller ilgili olarak şirket içi soruşturmalar ve denetimler yapmaktayız.

Tüm bu önlemlere rağmen beyaz yaka suçu işlenmesi veya kabahat derecesinde bir ihlal olması halinde, avukatlarımız gerek dava aşamasında gerekse idari soruşturmalar sırasında müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlayacak tecrübeye sahiptir.

Beyaz yaka suçlarıyla ilgili sunduğumuz hukuki hizmet aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

-Beyaz yaka suçlarla ilgili yönetici sorumluluğu
-Fikri ve sınai haklara ilişkin hırsızlık
-Ceza soruşturmaları ve ceza davaları
-Güveni kötüye kullanılması
-Haksız rekabet
-Hukuka uyumluluk (compliance) programlarının hazırlanması ve eğitimi
-İdari soruşturmalar ve idari cezalar
-Kara para aklama, sahtecilik, rüşvet ve diğer her türlü yolsuzluk
-Muhasebe evrakında ve masraflarda sahtecilik
-Sahtecilik
-Şirket için soruşturma ve denetimler