Çalışma Alanlarımız

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü 11/5/2021


Dava ve Uyuşmazlık Çözümü


Müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti sunarken öncelikli amacımız müvekkillerimiz adına hukuki uyuşmazlıkları dava öncesinde ve müvekkilin en lehine olacak şekilde dava harici çözüm yöntemleriyle sonuçlandırmaktır. Bu itibarla, öncelikli olarak ihtilafa konu olan hususları karşı taraflarla müzakere ederek ihtilafı uzlaşarak sonuçlandırmaya çalışmaktayız.

Ancak ihtilafın mecburen dava yoluyla halledilmesi gerektiği durumlarda, müvekkillerimizi Mahkemeler önünde en iyi şekilde temsil ederek onlar için en iyi neticeyi elde edecek tecrübeye sahibiz. Dava ekibimizin günlük ticari ilişkilerde karşılaşılan davalar yanında büyük projelerden kaynaklanan yüksek değerli davalarda da ciddi tecrübesi bulunmaktadır.

Dava ve diğer ihtilaf çözüm yolları ile ilgili tecrübemiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Dava ve diğer ihtilaf çözüm yolları ile ilgili tecrübemiz aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

- Alacak davaları ve icra takipleri
- Arabuluculuk
- Ceza soruşturmaları, kovuşturmalar ve beyaz yaka suçları
- Çalışanlar ve yöneticilere karşı davalar
- Dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve haksız rekabet
- Gayrimenkul davaları
- Haksız rekabet davaları
- Hissedarlar arasındaki ihtilaflardan doğan davalar
- İdari davalar
- İş davaları
- Kişisel verilerin korunması davaları
- Tazminat davaları
- Ticari davalar
- Tüketicinin korunmasına ilişkin davalar
- Sınai mülkiyet davaları
- Sözleşmelerden doğan davalar
- Ürün sorumluluğuna ilişkin davalar