Çalışma Alanlarımız

Fikri ve Sınai Haklar 11/11/2021


Fikri ve Sınai Haklar


Patent, marka ve diğer sınai hakların korunması hak sahipleri açısından büyük öneme sahiptir. Müvekkillerimizin ticari hedeflerini ve önceliklerini dikkate alarak, sınai haklarının korunması amacı ile hakkın tescil edilmesi, korunması ve ihlali halinde gerekli dava ve sair hukuki aksiyonların alınması konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. 

Müvekkillerimize marka ve patent başta olmak üzere fikri ve sınai haklarından en etkin biçimde istifade edebilmeleri ve bu haklarını koruyabilmeleri için sunduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında; bu hakların başta Türk Patent ve Marka Kurumu olmak üzere resmi kurumlar nezdinde, zamanında ve Müvekkilin ticari faaliyeti için en doğru sınıf altında tescillerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca üçüncü şahıslara tanınan lisans ve sair haklara ilişkin sözleşmeleri ve marka devir sözleşmeleri gibi sınai haklara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakere edilmesi konusunda da müvekkillerimize destek sağlamaktayız. 

Diğer yandan Müvekkillerimizin sınai hakkının üçüncü kişilerce ihlal edilmesi halinde savcılık ve mahkemeler nezdindeki süreçlerin etkin biçimde takibi için gerekli aksiyonları almaktayız. Bu kapsamda marka hakkının ihlali ve marka hakkına tecavüz davalarını, markanın hükümsüzlüğüne dair davaları, sahtecilik davaları ve Türk Patent ve Marka Kurumu kararlarına karşı açılan davaları müvekkillerimiz adına takip etmekteyiz.