Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku 11/5/2021


Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukukuyla ilgili olarak müvekkillerimize yatırımlarının her aşamasında ticari ihtiyaçlarını de dikkate alarak yenilikçi çözümler sunmayı ve yatırımlarına artı değer katmayı hedeflemekteyiz.

Müvekkillerimize; gayrimenkul projesine uygun sözleşme altyapısının kurulmasında, taşınmaz malların alım ve satımı, üst hakkı, intifa hakkı, geçiş hakkı kurulması, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi süreçlerinde ve her türlü kira ihtilafında hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca imar kanunu, yapı ruhsatı, ipotek, gayrimenkullere ilişkin kredi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri ile mimari ve teknik konular da dahil olmak üzere tüm hizmet sözleşmeleri, ofis binası yönetim sözleşmeleri, inşaat ruhsatı izinleri ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklar konularında da derin bir tecrübeye sahibiz.