Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku ve İnsan Kaynakları 11/11/2021


İş Hukuku ve İnsan Kaynakları


İş Hukuku ve İnsan Kaynakları konusunda müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerle ilgili olarak önceliğimiz çalışanlara ve çalışma düzenine yönelik olarak mevzuatla uyumlu şirket içi yönergeler (yönetmelikler) hazırlayarak, riskleri en aza indirip olabildiğince muhtemel ihtilafların ve davaların önlenmesidir. Tüm bu önlemlere rağmen dava veya ihtilaflar doğması halinde, avukatlarımız gerek arabuluculuk ve dava aşamasında gerekse idari soruşturmalar sırasında müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sunacak tecrübeye sahiptir.

Bu alanda sunduğumuz danışmanlık hizmeti, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi, iş hukukundaki genel uygulamalar (izinler, tatiller vs.) hakkında görüş verilmesi ve idari soruşturmalarla ilgili müvekkillere gerekli desteğin verilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

İş Hukuk ve İnsan Kaynakları alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

- Çalışanlara sağlanan menfaatler, prim, hisse edindirme ve diğer teşvik planları
- Çalışanların kişisel verilerinin korunması
- Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Müdürlükleri nezdinde düzenleyici işlemlerle ilgilenilmesi
- Fesihler
- Göçmenlik işlemleri, oturma ve çalışma izinlerinin alınması
- Hizmet alımı ve alt işverenlik
- İş ve işyeri devri
- İş davaları ve arabuluculuk
- İş sözleşmelerinin hazırlanması
- İşyeri sağlığı ve güvenliği
- Rekabet yasağı ve gizlilik sözleşmeleri
- Şirket iç yönetmeliklerin hazırlanması
- Üst düzey yöneticilerin iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi