Çalışma Alanlarımız

Kişisel Verilerin Korunması 11/11/2021


Kişisel Verilerin Korunması


2016/679/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi (GDPR) hükümleri ile paralel olarak hazırlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ülkemizde gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması ve işlenmesine dair ilk mevzuattır. 

Mevzuatın yeni olması ve ayrıca bu konudaki ilk mevzuat olması sebebi ile KVKK tarafından veri işleyen şirket/işletme/kişilere getirilen zorunluluklar, sektör fark etmeksizin ülkemizde veri işleyen tüm firmaların bu mevzuata hızlı bir şekilde uyum sağlamasını, buna göre firma içi düzenlemeler yapmasını ve gerekli doküman şablonlarını hazırlamasını gerektirmektedir.

KVKK uyarınca belirli kriterleri yerine getiren veri işleyen firmaların Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nezdinde tutulan VERBİS isimli sicile kayıt olması gerekmekte olup bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için de Kişisel Veri İşleme Envanteri ve Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlanması gerekmektedir. Hem VERBİS’e kayıt sırasında girilecek veri kategorilerinin ve diğer bilgilerin tespit edilmesi hem de bahsi geçen envanter ve politikanın hazırlanması hukuki deneyim gerektirmekte olup, müvekkillerimiz için bu kayıt işlemini yapmakta ve bu belgeleri hazırlamaktayız.

Ayrıca VERBİS’e kayıt olma zorunluğu olmasa dahi veri işleyen tüm firmalar yine de KVKK ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür. Bu çerçevede VERBİS’e kayıt olma zorunluluğu bulunan veya bulunmayan tüm müvekkillerimize KVKK’nın hükümleri ve kişisel verilerin korunması konusunda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vererek müvekkilin bu uyum sürecini doğru ve hukuka uygun şekilde sonuçlandırmasını sağlarız. Bunun yanında KVKK ve diğer ilgili mevzuata uyum için hazırlanması gereken aydınlatma metni, açık rıza onay metni, veri işleyenler ve veri aktarılan kişilerle imzalanacak sözleşme formatları ve ayrıca veri koruma politikası, veri işleme politikası, çalışan verilerini işlenmesi politikası ve veri koruması ihlal disiplin yönetmeliği gibi şirket içi politikaları müvekkil adına kaleme almakta ve kullanıma hazır hale getirmekteyiz..