Çalışma Alanlarımız

Rekabet Hukuku 11/11/2021


Rekabet Hukuku


Teknolojinin gelişmesi ve şirketlerin ticari faaliyet ve operasyonlarının çeşitlenmesi, Rekabet Hukukuna konu başvuruların, soruşturma konularının, muafiyetlerin ve diğer Kurul uygulamalarının da çeşitlenmesine sebep olmaktadır.

Hizmetlerimiz:

- Çevrimiçi oyun ve teknoloji sektörü dahil farklı piyasalardaki rekabet hukuku uygulamalarına ilişkin birleşme, devralma, ortak girişimler kurulması, lisans, dağıtım, fikri mülkiyet, tek elden satış gibi konularına ilişkin hukuki tavsiyede bulunulması

- Rekabet Kurumu nezdinde gerekli başvuruların yapılması

- Tüketicinin Korunması mevzuatına aykırı olarak gerçekleştirilen uygulamalar ve haksız rekabet uygulamalarına ilişkin hukuki destek sağlanması

- Rekabet uyuşmazlıkları açısından dava ve tahkime ilişkin konularda hukuki tavsiye verilmesi