Çalışma Alanlarımız

Risk Sermayesi 11/11/2021


Risk Sermayesi


Müvekkillerimiz tarafından yapılacak yatırıma veya iş modeline ilişkin ilk fikrin ortaya atıldığı andan başlayarak şirket kuruluşu, yatırım turlarının başlatılması, şirketin büyümesi, başarılı bir satışa konu olması ve hatta halka açılma süreçlerine kadar müvekkillerimizle uzun vadeli bir işbirliği kurmanın önemine inanıyoruz.

Start-up ekosisteminde uzun zamandır aktif bir rol oynamamız sebebiyle, Bastem Avukatlık Bürosu olarak bu camiadaki girişimciler, yatırımcılar ve diğer aktörlerle çalışma şansını yakaladık ve bu kişilerin birbiriyle temasları sonucu kendi süreçlerinde değerli ve verimli sonuçlar elde ettiklerine tanık olduk. Bastem Avukatlık Bürosu olarak biz, sürekli genişleyen bu ekosistemin bir parçası olarak müvekkillerimize bu konuda hukuki destek vermekten memnuniyet duyuyoruz.

Bu alanda hizmetlerimiz:

- İlgili sektörde yatırımın tüm yönlerini göz önünde bulundurarak hisse alım sözleşmeleri ve pay sahipleri sözleşmeleri de dâhil olmak üzere her türlü yatırım belgesinin hazırlanması, müzakeresi ve bu konuda hukuki tavsiyelerde bulunulması

- Due diligence süreçlerinin yönetilmesi ve Şirket Birleşme ve Devralma konuları ile ilgili due diligence süreçlerinden kapanış sonrası işlemlerine kadar tüm hukuki hizmetlerin sağlanması

- Yatırım araçlarının temin edilmesi sürecinde hukuki destek sunulması

- Yöneticiler, kilit personel ve diğer çalışanlar bakımından opsiyon sözleşmeleri, prim sözleşmeleri gibi düzenlemelerin kaleme alınması; mevcut ve gelecekteki hissedarlar için hisse imtiyazları ve kısıtlamaları gibi konularda hukuki tavsiyelerde bulunulması

- Şirket fikri mülkiyet haklarını korunması, lisanslanması veya kullanılmasına ilişkin hukuki düzenlemelerin gerçekleştirilmesi

- Veri koruma ve istihdam konularında hukuki tavsiyede bulunulması

- Risk sermayesi ve fon kurulmasının yanı sıra kitlesel fonlama, initial coin offering, inital exchange offering ve diğer FinTech araçlarına ilişkin hukuki hizmetlerin sunulması

- Bu konudaki hukuki gelişmeleri takip ederek müvekkillerimize düzenli raporlama yapılması