Çalışma Alanlarımız

Şirketler Hukuku 11/11/2021


Şirketler Hukuku


Şirketler hukuku kapsamında müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler arasında, hukuki bilgi yanında ciddi tecrübe gerektiren; kısmi bölünmeler, birleşme ve devralmalar, hisse devirleri, iş devirleri ve malvarlığı devirleri gibi büyük ölçekli projeler de yer almaktadır.

Bunun yanı sıra aşağıda sıraladığımız, şirketlerin günlük ticari faaliyetleri sırasında karşılaştıkları genel konularda da sıkça hizmet vermekteyiz:

- Ana sözleşme değişiklikleri
- Anonim Şirket, Limited Şirket, şube ve irtibat ofisinin kurulması ve tasfiyesi,
- Genel kurullara ve yönetim kurulu toplantılarına dair hazırlıklar
- İmza sirküleri ve şirket içi yönerge hazırlanması
- Sermaye artırım ve azaltımı
- Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescili gerekli tüm başvuruların yapılması ve takibi vergi dairesi ve işyeri kaydının yapılması