Çalışma Alanlarımız

Ticari Sözleşmeler 11/11/2021


Ticari Sözleşmeler


Gerek günlük ticari işlerle ilgili olarak gerekse önemli projelerde, müvekkil ve karşı taraf arasındaki muhtemel ihtilafların önüne geçmek amacı ile müvekkilin menfaatlerini koruyan sözleşmelerin hazırlanması önem arz etmektedir.

Ticari sözleşmeler konusunda satım, kira gibi sürekli karşılaşılan sözleşmelerin yanında franchise, acente, tek satıcılık, bayi ve distribütörlük sözleşmeleri gibi büyük çaplı sözleşmeler konusunda da önemli tecrübelerimiz bulunmaktadır. Bu tip sözleşmeler sürekli edim içeren sözleşmeler olduğundan satım sözleşmeleri gibi tek seferde ifa edilen edimleri içeren sözleşmelere göre daha dikkatle kaleme alınmalıdır. Ayrıca tip ilişkilerin/sözleşmelerin, özellikle münhasırlık hükmü içermesi halinde hukuki açıdan dikkatle incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması son derece önem arz etmektedir.

Birçok sektörde çeşitli büyüklüklerdeki firmalara franchise/bayi/distribütör sözleşmelerin kurulması, buna ilişkin ticari yapının oluşturulması ve sözleşme süresince franchise alan bayi ve distribütörle olan ilişkiler ve ihtilaflar konusunda hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunun yanı sıra bu tip sözleşmelerin feshedilmesi ve sona erdirilmesi de ciddi hukuki ihtilaflara sebep olmakta, gerek fesih tazminatı gerekse tarafların fesih sonrası yükümlülükleri açısından fesih sürecinin bu konuda deneyimli avukatlar tarafından takip edilmesini gerekli kılmaktadır.

Franchise sözleşmeleri konusunda, sözleşmelerin hazırlanması ve feshedilmesi (sona erdirilmesi) haricinde, ilgili marka/patent haklarının tescil edilmesi, devri ve korunması ve reklam/tanıtım konularında aktif şekilde hukuki destek sağlamaktayız.