Çalışma Alanlarımız

Uyum 11/5/2021


Uyum


Kurumsal şirketlerde, sadece şirketin değil, şirket çalışanlarının ve şirketin iş birliği içerisinde olduğu iş ortaklarının da hukuka uyumluluk kurallarına (compliance program) uyması önem arz etmektedir. Ancak şirket çalışanlarının ve iş ortaklarının rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama gibi yasadışı faaliyetlerinden şirket yönetimin haberdar olması, özellikle binlerce işçiyi bünyesinde bulunduran global şirketlerde her zaman çok kolay değildir. Biz bu noktada devreye girerek öncelikle Türk Hukuku ile uyumlu, uygulanabilir ve etkin hukuka uyumluluk kurallarının (compliance program) hazırlanması konusunda, ardından da gerek mevzuat hükümlerine gerekse şirket içi hukuka uyumluluk kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin denetlenmesi amacı ile şirket içi soruşturmalar yapılması konusunda müvekkillerimize destek vermekteyiz.

Ayrıca hukuka uyumluluk kurallarına (compliance program), ilgili bildirim (reporting) ve ifşa (disclosure) yükümlüklerine ilişkin olarak şirket yöneticilerini ve çalışanlarını bilinçlendirilmek amacı ile düzenli olarak eğitimler vermekteyiz.

Hukuka uyumluluk (compliance) konusundaki hukuki hizmetlerimiz aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

- Hukuka uyumluluğa (compliance) ilişkin şirket için soruşturmalar/denetim yapılması ve buna dair raporlamaların müvekkil ile paylaşılması
- Kişisel verilerin korunması
- Kurumsal yönetim (corporate governance) ihlalleri
- Sektör spesifik mevzuatta yer alan etik konularla ilgili kurallar hazırlanması ve eğitimler verilmesi
- Şirket için hukuka uyumluluk kurallarının (compliance programs) hazırlanması ve gerektiği taktirde iyi uygulamalar ilişkin (best practices) çalışmalar yapılması
- Şirket için hukuka uyumluluk kurallarına (compliance programs) ve uygulamasına ilişkin eğitim verilmesi
- Yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet ve benzeri yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi